واژه نامه فارسی اسکرام

واژه نامه اسکرام

  Burn-Down Chart

نموداری است که برای نشان دادن روند کاهشی یک پارمتر نسبت به زمان استفاده می شود. در اسکرام از این نمودار معمولا  برای نشان دادن مقدار کار باقیمانده در Product Backlog، نسبت به زمان استفاده می شود.
 
 

 Burn-up Chart 

نموداری است که از آن برای نشان دادن روند افزایش یک پارامتر استفاده می شود. به طور مثال مقدار  ارزش تولید شده  در طول یک بازه زمانی مشخص.
 
 

 Daily Scrum

یک جلسه‌ 15 دقیقه‌ای است که بصورت روزانه توسط تیم توسعه اسکرام برگزار می گردد. در این جلسه معمولا افراد به سه سوال پاسخ می دهند.
 
  • روز گذشته چه کارهایی برای تحقق  Sprint Goal برداشته اید؟
  • امروز  قرار است چه کارهایی را انجام دهید؟
  • چه مشکلاتی سد راه شما در رسیدن به اهداف اسپرینت است؟
 
 

 Definition of Done

مجموعه‌ای از انتظارات کیفیتی است که محصول تولید شده بایستی داشته باشد تا قابلیت انتشار پیدا کند. یعنی قابل ارائه به کاربر نهایی باشد.
این کار با هدف شافیت میان تمامی ذی نفعان پروژه ایجاد شده است و باعث می شود درک یکسانی از هریک از آیتم های موجود در Product Backlog و همچنین خروجی پذیرفتنی برای ارائه شکل گیرد.
 
 

 Development Standards 

مجموعه‌ای از استانداردها و روش‌ها که تیم توسعه نیاز دارد و مورد توافق همه اعضای تیم می باشد تا بر اساس آن بتواند محصولی قابل انتشار تا پایان هر اسپرینت تولید کند.
 
 

 Development Team

گروهی از افراد که مسئولیت دارند تا تمامی کارهای توسعه نرم افزار را به منظور تولید تمام یا بخشی از محصول قابل انتشار تا پایان هر اسپرینت انجام دهند.
بر اساس فریم ورک اسکرام تمامی فعالیتهای توسعه مانند تولید کدهای برنامه نویسی، تست عملکردو هر فعالیتی که منجر به تولید تمام یا بخشی از نرم افزار مورد نظر می گردد توسط تیم توسعه یا همان Development Team انجام می گردد.
 
 

 Emergence 

فرآیند مواجهه یا برجسته شدن وقایع پیش بینی نشده از جمله حقایق، دانشی در مورد یک واقعیت و یا واقعیتی ناشناخته که بصورت غیرمنتظره آشکار می‌گردد.
 
 

 Empiricism

نوعی روش کنترل فرآیند (گذشته نگر) است که در آن تصمیمات بر أساس مشاهده، ارزیابی نتایج، تجربه و آزمایش اتخاذ می‌گردند.
تجربه گری سه رکن اساسی دارد: شفافیت، بازرسی و سازگاری.
تجربه گری بصورت مستمر از ارزیابی و تطابق استفاده می‌کند که لازمه آن شفافیت و ایجاد آن است. همچنین به آن Empirical Process Control نیز گفته می‌شود.
 
 

 Forecast

پیش بینی روندهای آینده بر اساس ارزیابی اتفاقات گذشته است. بطور مثال انتخاب یک آیتم از بک لاگ محصول که بنظر می رسد در اسپرینت جاری با اسپرینت های آینده قابل تحویل باشد.
 
 

 Impediment

هر نوع مانع یا سدی که باعث متوقف نمودن یا کندی حرکت تیم توسعه گردد و حل آن توسط خود تیم توسعه، امکان پذیر نباشد. این موارد با حداکثر یک روز تاخیر در جلسات روزانه اسکرام مطرح می‌شوند و اسکرام مستر مسئول رفع آنها می‌باشد.
 
 

 Increment

در فریم ورک اسکرام، ما بخشی از محصول را به صورت کامل تمام می کنیم. و در پایان اسپرینت تمامی بخش های توسعه یافته و قابل استفاده تحویل می گردد.
 
 

 Product

به هر نوع کالا یا خدمات مشهود یا نامشهود گفته می‌شود که شامل تلفیقی منسجم از قابلیت‌ها و عملکردهایی است که ارزشی را به منظور حل مسئله‌ای مشخص برای کسانی که از آن استفاده می‌کنند، ارائه می‌دهد. محدوده آن شامل مالک محصول، بک لاگ محصول و نسخه قابل انتشاری از محصول می‌شود.
 
 

 Product Backlog 

لیستی مرتب شده و قابل تکمیل از کارهاست، که توسط مالک محصول برای ساخت، تحویل، نگهداری و حفظ محصول نهایی ضروری بنظر می‌رسد. بطور ساده لیستی از کارهایی می باشد که برای تهیه محصول نهایی دسته بندی شده است. در این لیست تعریفی از محصول قابل پذیرش برای تمامی ذی نفعان محصول مشخص شده است.
مدیریت این لیست با مالک محصول می باشد.
 
 

 Product Backlog Refinement 

کاری مستمر درطی اسپرینت است که در آن مالک محصول با همکاری تیم توسعه، شفافیت و اطلاعات بیشتری را به بک لاگ محصول اضافه می‌کنند تا خروجی مورد انتظار برای تمامی تیم مشخص باشد و در اسپرینت‌های بعدی بتوان آن را تولید کرد.
 
 

 Product Owner 

مدیر محصول یکی از نقشهای اصلی در اسکرام می باشد، که وظیفه مدیریت پروداکت بک لاگ و ارائه بالاترین ارزش (value) برای یک محصول است.
در ضمن مدیر محصول تنها نماینده ذینفعان است.
 
 

Product Goal

هدف محصول وضعیت آینده محصول را توصیف می کند تا بر اساس آن تیم اسکران بتواند برنامه ریزی لازم برای تولید محصول را داشته باشد.
هدف محصول در product backlog وجود دارد و بر اساس آن در هر اسپرینت یک هدف کوچک در راستای دستیابی به هدف محصول تعریف می شود.
 
 

 Scrum

یک چارچوب ساده است که به افراد، تیم هاو سازمان ها کمک می کند تا از طریق راه حل های سازگار به حل مشکلات پیچیده بپردازندیا یک ارزش جدید ایجاد نمایند.
 
 

 Scrum Master 

یکی از نقش های تعریفی شده در فریم ورک اسکرام می باشدکه مسئول پرورش و ایجاد محیط اسکرام از طریق راهنمایی، مربی گری، آموزش و تسهیل گری یک یا چند تیم اسکرام است. همچنین مسئولیت فهمیدن اسکرام و بکارگیری آن توسط تیم برعهده اسکرام مستر است.
 
 

 Scrum Team 

یک تیم خود گردان و مسئول (Self-Manage)، که متشکل از مالک محصول، تیم توسعه و اسکرام مستر است.
 
 

 Scrum Values 

مجموعه 5 ارزش و کیفیت بنیادی که زیر ساخت چارچوب اسکرام را می‌سازند و شامل این موارد است تعهد، تمرکز، باز بودن، احترام و شجاعت.
 
  • Commitment
  • focus
  • openness
  • respect
  • courage
 
 

Self-Managing

خود مدیریتی؛ تیم های Scrum چند مهارتی (cross-functional) هستند، به این معنی که اعضا دارای تمام مهارت های لازم برای ایجاد ارزش در هر اسپریمت هستند. آنها همچنین خود را مدیریت می کنند، به این معنی که آنها در داخل تیم تصمیم می گیرند چه کسی، چه وقت و چگونه کاری را انجام می دهد.
 
 

 Sprint

یکی از رویدادهای اصلی در اسکرام است که زمان آن می تواند یک ماه یا کمتر باشد و به عنوان ظرف و مرجع سایر رویدادها و فعالیت های اسکرام عمل می کند. اسپرینت ها به طور متوالی و بدون توجه  انجام می شوند.
طی این رویداد میزان مناسبی از کار انجام می‌شود. در حالی که بصورت همزمان بازرسی، پاسخ دهی و تطابق با محصول قبلی تولیدشده، در زمان‌های مناسب و در طول اسپرینت اتفاق می‌افتند.
 
 

 Sprint Backlog 

لیستی تکاملی از کارها که انجام آنها از نظر تیم توسعه برای رسیدن به هدف اسپرینت لازم است. این لیست هیچکاه تکمیل نمی گردد و بر اساس نظرات مشتری همیشه در حال اضافه شدن و تغییرات است.
 
 

 Sprint Goal 

عبارتی دقیق و مختصر برای بیان هدف اصلی اسپرینت. هدف اصلی اسپرینت در طول رویداد اسپرینت تغییر نمی کند. این هدف در راستای هدفی بالاتر که هدف تولید محصول است تعیین می گردد.
 
 

Sprint Length 

مدت زمان یک اسپرینت است که می‌تواند چهار هفته یا کمتر باشد. طول دوره رویداد اسپرینت در ابتدای اسکرام و با توافق تمام تیم اسکرام مشخص می شود. البته نظرات مدیر محصول در زمان دوره اسپرینت تعیین کننده است.
 
 

Sprint Planning 

رویدادی که برای شروع یک اسپرینت تشکیل می شود و مدت زمان آن حداکثر 8 ساعت یا کمتر است. طی این رویداد تیم اسکرام بک لاگ محصول را بررسی نموده و کارهای با بالاترین اولویت را جهت ایجاد برنامه اولیه بک لاگ اسپرینت با هدف دسترسی به Sprint Goal انتخاب می‌کند.
 
 

 Sprint Retrospective 

رویدادی که در پایان اسپرینت برگزار می شود ومدت زمان آن حداکثر 3 ساعت یا کمتر است. طی این رویداد تیم اسکرام وضعیت اسپرینت جاری را بازبینی نموده و روش بهبود انجام کار برای اسپرینت بعدی را مشخص می‌کند.
 
 

 Sprint Review 

رویدادی است که به کار توسعه در انتهای اسپرینت خاتمه می‌دهد و حداکثر 4 ساعت یا کمتر به طول می انجامد. طی این رویداد تیم اسکرام و ذینفعان، محصول تولید شده را مورد بررسی قرار می‌دهند و همچنین وضعیت کلی پیشرفت و تغییرات استراتژیکی پروژه را به منظور بروزرسانی بک لاگ محصول توسط مالک محصول مورد کنکاش قرار می‌دهند.
 
 

 Stakeholder 

ذینفع: فردی خارج از تیم اسکرام با علاقه و دانش خاصی در مورد محصولی که برای توسعه تدریجی مورد نیاز است. این شخص نماینده مالک محصول است و فعالانه با تیم اسکران در رویداد sprint review حضور دارد.
 
 

 Time-box 

ظرفی زمانی با حداکثر طول زمان و با پتانسیل طول ثابت است. همه رویدادهای اسکرام دارای حداکثر طول زمان هستند بجز اسپرینت که دارای طول ثابت است.
 
 

 Velocity

شاخص میزان متوسط محصول تولید شده قابل انتشار طی یک اسپرینت توسط یک تیم اسکرام مشخص است. شاخص سرعت به تیم توسعه کمک می‌کند تا در مورد میزان کار قابل قبول برای انجام در اسپرینت ها پیش بینی لازم را داشته باشد.
 
 
پیشنهاد برای مطالعه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
پیمایش به بالا